.RU

История на Европа след 1945 г - страница 93


lustrace, т.е. “осветяване”, макар преводът да носи и очистителни конотации.

399 Задължен съм на д-р Жак Рупник за тази препратка.

400 Gallia Belgica на Гай Юлий Цезар минава през линията, която щяла да раздели гало-романските територии от франките и да маркира границата, която оттук нататък отделяла латинска, френско-доминирана Европа от германския Север.

401 Основните вестници, Le Soir и De Standaard, нямат почти никакви читатели извън – респективно – френско и нидерландско-говорящите общности. В резултат от това никой от тях не си дава труда да отбелязва новини от другата половина на страната. Когато някой говори нидерландски по валонската телевизия (и обратно), отдолу текат субтитри. Дори автоматичните информационни табла на междурегионалните влакове преминават от нидерландски на френски или обратно (или на двата, в случая на Брюксел), докато пресичат регионалните граници. Да кажем, че английският вече е общият език на Белгия, е само донякъде на шега.

402 Хората с вкус към историята вероятно си спомнят пасажа в Mémorial de Sainte-Hélène от Comte de Las Cases, където заточеният Наполеон Бонапарт визира бъдеща association européenne с ‘един закон, един двор, една валута’.

403 Полша, Унгария и Чешката република се присъединили през 1999 г. - тъкмо навреме, за да бъдат (малко неохотно) включени в офанзивата на НАТО в Косово. България, Румъния, Естония, Латвия, Литва, Словакия и Словения били приети през 2004 г.

404 Икономическата рецесия в началото на деветдесетте също спомогнала, като допринесла за широкоразпространения най-вече в Швеция възглед, че износителите на страната не могат да оцелеят без неограничен достъп до европейския пазар.

405 Вж. Глава 21. Болката била съвсем реална. Източноевропейските страни изгубили между 30% и 40% от националния си приход в годините след 1989 г. Първа възобновила равнището си от 1989 г. Полша – през 1997 г.; други едва през 2000 г. или след това.

406 Доста оптимистична презумпция. В годините след присъединяването си към ЕИО през 1986 г. икономиките на Испания и Португалия растели средно с между 1% и 1,5% по-бързо от останалата част на Общността.

407 На 1 януари 2002 г. общо 600 000 000 000 евра в брой били безпроблемно разпределени и въведени в страните от еврозоната – забележително техническо постижение.

408 Ако все още работел така гладко, това поне отчасти се дължало на доброто смазване на федералната машина – не на последно място с пари: през деветдесетте Швейцария все още била в повечето отношения най-богатата страна в света.

409 Цитирано у Kenneth Harris, Attlee (London, 1984), стр.63.

410 Упадъкът на холандската избирателна активност може да се окаже особено лошо знамение. Някога ядрото на европейския ентусиазъм и щедър вносител във фондовете на ЕИО и ЕС, в последните години Холандия се оттегля в себе си – тенденция, илюстрирана и ускорена от издигането и последвалото убийство на Пим Фортейн.

411 Струва си може би да добавим, че през януари 2004 г. само един възрастен французин на всеки петдесет можел да изброи новите десет държави-членки на ЕС.

412 Не навсякъде обаче: във Великобритания – както и в САЩ – разликата в доходите вмежду богатите и останалите се разширявала постепенно след края на седемдесетте.

413 Европейският съд не трябва да се бърка с Европейския съд по правата на човека, създаден под егидата на Съвета на Европа, за да наложи Конвенцията за защита на човешките права и основни свободи от 1953 г.

414 В “Конституция на Европа” на Жискар, член 3 (І) дефинира целите на Съюза като предназначен “да подпомага мира, неговите ценности и благоденствието на своите народи”.

415 Цитирано от Андрю Моравчик в ^ The Choice for Europe (New York, 1998), стр. 265.

416 Саркастично предсказано навремето от американския държавен секретар Лоурънс Игълбъргър, който предвидил, че “европейците ще я оплескат и това ще им даде урок”.


417 ЕС не е единствен в субсидирането на собствените си фермери в ущърб на останалите. Дори не е и най-тежкият случай: Норвегия, Швейцария, Япония и САЩ плащат повече на човек. Но ЕС звучи някак си по-лицемерно. Докато Брюксел проповядва добродетелност на целия свят, собствените му практики често са твърде селективни. Източноевропейците, инструктирани да инкорпорират и приемат цяла библиотека от регулации на ЕС, трудно биха могли да не забележат честотата, с която западноевропейските правителства заобикалят същите тези правила.

418 През 1995 г., според проучване на УНИЦЕФ, едно на всеки пет британски деца живеело в бедност – спрямо едно на десет в Германия и едно на двайсет в Дания.

419 Използвайки малко по-различни критерии, за да докаже подобна теза, кеймбриджкият политолог Джон Дън разделя работещото население на богатите страни на “тези, които индивидуално се грижат много добре за себе си на пазара... тези, които могат да удържат на своето, само защото принадлежат към оцелели ядра на колективно действие със заплаха извън всякаква пропорция спрямо стойността на работата на всеки отделен член, и тези, които вече потъват, защото никой не би платил много за техния труд”. Dunn, The Cunning of Unreason. Making Sense of Politics (London, 2000), стр. 333.

420 Горз, както подобавало на човек от неговото време и с неговите политически възгледи, предполагал, че тази нова класа на свой ред ще възпламени едно ново поколение радикални социални движения. До този момент няма особени свидетелства за това.

421 Само през 1992 г. Федералната република отворила вратите си за почти четвърт милион югославски бежанци. Великобритания приела 4 000; Франция едва 1 000.

422 В края на двайсети век в Европа има приблизително 5 милиона цигани: около 50 000 в Полша, 60 000 в Албания, половин милион в Унгария, може би по 600 000 в България, бивша Югославия и Чешката република и поне 2 милиона в Румъния. Предразсъдъците и тормозът, на който са изложени, са общи за всяка страна, в която живеят (да не говорим за Великобритания, където им е отказан достъп).

423 Датската Народна партия се родила чрез откъсване от Датската партия на прогреса, сама по себе си продукт на антиданъчните движения от началото на седемдесетте (вж. Глава 14), но смятана от едно ново поколение радикали за твърде “мека” по отношение на ЕС и недостатъчно антиимигрантска.

424 В Швейцария, където антиимигрантските предразсъдъци били особено широко разпространени в немскоговорящите кантони, расизмът не винаги бил скрит. Един предизборен плакат показвал множество тъмнокожи лица над надписа: “Швейцарците стават негри”.

425 „Белгия е без живот, но не и без корупция” (бел. ред.).

426 С едно изключение: Едит Кресон – бивша френска социалистическа министър-председателка, станала еврокомисар – допринесла за дискредитирането на цялата Комисия, когато през 1999 г. станало ясно, че е използвала властта си в Брюксел, за да изобрети добре платена консултантска длъжност за бившия си зъболекар.

427 Дори като вземем предвид югославските войни от деветдесетте, броят на военните жертви в Европа през втората половина на века е по-малък от милион.

428 Реймон Арон (роден през 1905 г.) споделял някои от носталгичните спомени на Цвайг, ако не и отчаянието му: “Оттогава насетне, под юлското слънце, буржоазна Европа навлезе в един век на войни, хората изгубиха контрол върху историята си”.

429 Трябва да отбележим, че мнозина поляци настояват и на мястото на страната си в центъра на Европа – едно показателно объркване.

430 Същото се отнася до голяма степен и за косовските албанци. След като НАТО ги освободи от сърбите, те се стремят към независима държавност не толкова от националистически амбиции, колкото като застраховка срещу риска да останат в Сърбия – и извън Европа.

431 Anna Reid, ^ Borderland. A Journey through the history of Ukraine (2000), стр. 20. Оттук мястото на "Европа" в езика и надеждите на украинската революция от декември 2004 г.  

432 Вж. Tony Judt, “Romania: Bottom of the Heap”, ^ New York Review, 1 ноември 2001 г.

433 Като общ език на десетки милиони хора в Северна и Южна Америка, от Сантяго до Сан Франсиско, международният престиж на испанският въпреки това бил сигурен. Същото се отнасяло за португалския, поне в доста характерната му бразилска форма.

434 С изключение на Румъния, където ситуацията била обратна и френският имал далеч по-голяма популярност.

435 Изключение в случая прави България, където Русия и нейният език винаги намирали по-радушен прием.

436 Про форма (неправ. фр. – бел. ред.).

437 Знаковите експресни влакове съответно на Франция, Германия и Италия.

438 През юни 2004 г. настоящият автор получи следния поздрав от кореспондент във външното министерство на Загреб: “Нещата тук са добре. Хърватия получи покана за членство в ЕС. Това ще промени картата на много умове”.

439 Унгарците в съвременна Румъния, Словакия и Сърбия били друго, по-малко пост-имперско малцинство: някога доминиращи, днес уязвими. В областта Войводина в Северна Сърбия унгарците, които живеели там от векове, били периодично нападани, а собствеността им – вандализирана от сръбски младежи. Реакцията на властите в Белград, които сякаш не били научили нищо и забравили всичко от катастрофата през деветдесетте, била потискащо предсказуема: нападенията не били “сериозни” и във всеки случай “те” ги били предизвикали.

440 Тъкмо напротив. В серия мерки през пролетта и лятото на 2004 г. властите значително ограничили правата на пресата и вече орязаните възможности за обществен протест. Краткият прозорец свобода на Русия – всъщност безпорядък и отсъствие на принуда, отколкото истинска конституционно защитена свобода – бързо се затварял. През 2004 г. руските наблюдатели коментираха, че обучени в КГБ служители заемат приблизително един от всеки четири административни поста в страната.

441 Включително вътрешните политически сметки на гръцките политици, които години наред използвали вота си в Брюксел, за да бавят и блокират всяко придвижване на турската кандидатура.

442 Плюс това били склонни да смятат “Европа” за идеализиран свободен пазар, противопоставяйки я на корупцията и приятелските кръгове в икономиката на самата Турция.

443 Християндемократическият съюз в Германия открито се противопоставил на турското членство в ЕС.

444 Демократична Испания наистина развила официална индустрия на "наследството", подпомагана от своя ^ Patrimonio Nacional, но тя се стараела да акцентира върху далечния Златен век на страната, вместо върху новата й история.  

445 „Уигън Пиър” означава „пристанът на Уигън” (бел. ред.).

446 В T. R. Reid, ^ The United States of Europe. The New Superpower and the End of American Supremacy (NY, 2004), стр. 131.

447 Великобритания не била единствена. За една седмица през септември 2004 г. в испанската национална лотария, El Gordo, постъпили 5 920 293 евро.

448 Макар още да не следвал задължителната в Америка комбинация от бял мъж (водещ) с чернокож мъж (водещ на спортните новини), бяла жена (по-леките новини и някои специални репортажи) и водещ на прогнозата за времето (цвят и пол по избор).

449 Смъртта и нездравият интерес към принцеса Даяна може да изглеждат изключение от това правило. Но макар много други европейци да гледали погребението й по телевизията, те бързо загубили интерес. Странното изливане на публична скръб се отнасяло само за британците.

450 Прословутото изключение било малкото, но изключително твърдо ядро немски и (особено) английски фенове, които пътували по международни мачове, специално за да търсят сбиване - будейки пълното недоумение на всички останали.

451 През януари 2003 г., по инициатива на британския и испанския министър-председатели осем европейски правителства (Великобриатния, Испания, Португалия, Дания, Италия, Полша, Унгария и Чешката република) подписали съвместна декларация за про-американска солидарност. След няколко месеца унгарците и чехите изразявали неофициално своето съжаление и недоволството си, че са били изнудени да подпишат от испанския премиер Хосе Мария Аснар. Година по-късно самият Аснар бил свален от поста си от испанските гласоподаватели – до голяма степен затова, че въвел Испания в “коалицията” за нахлуване в Ирак – нещо, на което по-голямата част от нацията се противопоставяла.

452 “Да, американците слагат огромни билборди с надпис “Обичай ближния си”, но убиват и насилват своите ближни с темпове, които биха шокирали всяка европейска нация”. Т.Р. Райд, The United States of Europe (NY, 2004), стр. 218.

453 Трябва да отбележим, че новата бизнес класа в Източна Европа се хранела, обличала, телефонирала и шофирала по европейски. За да бъдеш модерен, вече не било необходимо да имитираш американците. Тъкмо напротив: американските потербителски стоки често били презирани като “старомодни” и “безвкусни”.

454 Във Франция през 1960 г. на един пенсионер се падали четирима работници. През 2000 г. – двама. Към 2020 г., при сегашните тенденции, би имало само един.

455 През 2004 г. разходите за здравеопазване погълнали 8% от БВП в Швеция и 14% в САЩ. Четири пети от цената се покривала от правителството в Швеция и по-малко от 45% от федералното правителство в САЩ. Остатъкът бил пряка тежест върху американските компании и техните служители. Четирийсет и пет милиона американци нямали здравно осигуряване.

456 При наследниците на Делор махалото се залюляло: Комисията била активна както винаги, но нейните усилия били насочени към дерегулиране на пазарите.

457 В Европа, но не и в Америка. В международни проучвания от края на двайсети век броят американци, заявили, че са “много горди” със страната си надвишавал 75%. В Европа само ирландците и поляците показвали подобен патриотичен уклон; навсякъде другаде броят на “много гордите” варирал от 49% (латвийците) до 17% (бившите западногерманци).

458 Американският прокурор Телфърд Тейлър впоследствие се впечатлил от този факт, но признава, че навремето дори не го забелязал - едно красноречиво признание. Вж. Telford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trials (NY, 1992), стр. 296 .

459 В град Питивие до Орлеан, където събраните в Париж еврейски деца били държани до своето извозване, издигнатият през 1957 г. монумент носел следния надпис: “A nos déportés morts pour la France” („На нашите депортирани – загинали за Франция”). Едва през 1992 г. местната община сложила нова плака – по-точна, макар и не така успокоителна. Тя гласи: “В памет на 2300 еврейски деца, интернирани в лагера Питивие от 19 юли до 6 септември 1942 г., преди да бъдат депортирани и избити в Аушвиц”.

460 Джулиана Тедески е цитирана от Никола Карачоло в ^ Uncertain Refuge: Italy and the Jews During the Holocaust (University of Illinois Press, 1995), стр. 121.

461 В следвоенна Великобритания всеки необикновено слаб или болнав човек можел да бъде описан "като излязъл от Белзен". Във Франция "къщите на ужаса" по панаирите били наричани "Бухенвалди" като покана за воайорско търгашество. 

462 Вж. The Times Literary Supplement от 4 октомври 1996 г. Евреите не били първите хора във Великобритания, които предпочели да бъдат дискретни по отношение на Холокоста. Военновременното управление на Чърчил решило да не използва информация за лагерите на смъртта в своята пропаганда срещу Германия – да не би това да разпали антисемитските настроения, които без друго били доста високи в някои части на Лондон, както отбелязват докладите от военновременното разузнаване.

463 Особено в Америка. През 1950 г. Комисията за бежанци към Американския конгрес заявила, че "Балтийските Вафен-СС трябва да се смятат за отделни и различни по цел, идеология, дейности и квалификация от немските СС. Затова Комисията не ги смята за движение, враждебно на правителството на Съединените щати". Балтийските есесовци били сред най-бруталните и ентусиазираните, когато ставало въпрос за изтезаване и избиване на евреите по Източния фронт. Но при новите обстоятелства на Студената война те, разбира се, били "нашите" нацисти. Благодарен съм на професор Даниел Коен от Университета Райс за тази информация. 

464 Освен, разбира се, в Израел.

465 През октомври 1991 г., след оскверняването на еврейското гробище във Виена, „Галъп” анкетирал австрийците за тяхното отношение към евреите: 20% смятали, че "властови позиции" трябва да бъдат недостъпни за тях; 31% обявили, че "не искат евреи за съседи"; цели 50% били готови да се съгласят с изказването, че "евреите са виновни за преследванията си в миналото".

466 Поляците с удоволствие се съгласили – за тези цели Варшава не виждала пречки да дефинира евреите като поляци…

467 Ondergang била публикувана на английски през 1968 г. под заглавие The Destruction of the Dutch Jews.

468 Вж. Sonia Combe, Archives interdites: Les peurs françaises face à l’histoire contemporaine (Paris: Albin Michel, 1994), стр. 14.

469 Професор Пакстън от Колумбийския университет, който започнал историческите разследвания на престъпленията на режима Виши почти четвърт век по-рано (когато повечето му френски колеги били ангажирани с друго), приел не чак толкова монашеска роля и дал важни сведения.

470 Когато американският президент Роналд Рейгън бил посъветван по време на посещение в Западна Германия през 1985 г. да избягва военното гробище в Битбург (където имало много гробове на есесовци) и да посети вместо това концентрационен лагер, канцлерът Кол му писал, за да го предупреди, че това “би имало сериозни психологически последици върху приятелските чувства на немския народ към Съединените щати”. Американците послушно капитулирали: Рейгън посетил Белзен и Битбург...

471 Цитирано от Иън Бурума в ‘Buchenwald’, Granta 42, 1992.

472 Когато чехословашкият парламент гласувал през 1991 г. да реституира имотите, иззети след войната, той изрично ограничил закона до собствеността, експроприирана след 1948 г. – за да изключи судетските немци, прогонени през 1945-1946 г., преди комунистите да вземат властта.

473 Под управлението на Путин Русия продължава да настоява, че балтийците са били освободени от Червената Армия, след което доброволно се присъединили към Съюза на съветските социалистически републики.

474 Мемориалът не бил посрещнат без спорове: освен многото, които не харесвали абстрактната му концепция, имало и такива, включително християндемократическият кмет на града Еберхард Дипген, които го критикували, че превръща града в “столица на покаянието”.

475 През март 2004 г. 84 унгарски писатели, включително Петер Естерхази и Дьорд Конрад, напуснаха писателския съюз в страната в знак на протест срещу толерирането на антисемитизма. Повод за напускането им бяха коментарите на поета Корнел Дьобрентей след Нобеловата награда за литература на преживелия Холокоста писател Имре Кертес. Наградата според него била “гузни пари” за един писател, който само угаждал на “вкуса към ужасите” на “своето малцинство”.

476 Последната статуя на Франко в Мадрид била тихомълком свалена призори, пред публика от сто души, на 17 март 2005 г.

477 “Ние, оцелелите, не сме истинските свидетели... Ние сме... едно аномално малцинство: ние сме онези, които по силата на своите извъртания, качества или добър късмет не сме стигнали дъното. Тези, които го стигнаха, които видяха Горгоната, не се върнаха да разкажат за нея, или се върнаха неми.” Примо Леви (The Drowned and the Saved, NY, 1988, стр. 83-84).

478 Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory (Seattle, 1983), стр. 116.


ispolzovanie-informacionnih-tehnologij-v-izuchenii-istorii-irlandii-xix-v.html
ispolzovanie-informacionnih-tehnologij-v-metodike-prepodavaniya-fiziki.html
ispolzovanie-informacionnih-tehnologij-v-nalogovoj-sisteme-respubliki-belarus.html
ispolzovanie-informacionnih-tehnologij-v-prepodavanii-graficheskih-disciplin.html
ispolzovanie-informacionnih-tehnologij-v-processe-prepodavaniya-geografii.html
ispolzovanie-informacionnih-tehnologij-v-sovremennih-pragmalingvisticheskih-issledovaniyah.html
 • write.bystrickaya.ru/formirovanie-celostnoj-kartini-mira-rasshirenie-krugozora-detej-programma-prinyato-na-zasedanii-pedsoveta.html
 • write.bystrickaya.ru/g-k-kolchin-nlo-fakti-i-dokumenti-stranica-4.html
 • college.bystrickaya.ru/20000926-lucent-poluchila-nagradu-ieee-za-dostizheniya-v-oblasti-opticheskih-setej-definity-6.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-razrabotano-kandidatom-filosofskih-nauk-starshim-prepodavatelem-mck-egzhovoj-s-e-otvetstvennij-redaktor-direktor-mck-doktor-filosofskih-nauk-professor-rezhabek-e-ya.html
 • diploma.bystrickaya.ru/ustrojstvo-dlya-ispitaniya-anizotropnih-sterzhnej.html
 • predmet.bystrickaya.ru/rossijskoj-federacii-federalnaya-sluzhba-po-nadzoru-v-sfere-transporta-prikaz.html
 • testyi.bystrickaya.ru/5-osushestvlenie-gosudarstvennoj-politiki-v-oblasti-ohrani-truda-v-stranah-sng-ispolnitelnij-komitet.html
 • shkola.bystrickaya.ru/rz3qcontestingcom-besplatnaya-kompyuternaya-programma-richarda-allina-w5sxd-dlya-slezheniya-za-sputnikami-poyavilas.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prakticheskie-zadaniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-teoriya-i-metodika-obucheniya-matematike-dlya-dnevnogo.html
 • textbook.bystrickaya.ru/istochnik-ia-evropejsko-aziatskie-novosti-data-17-07-2007-5.html
 • essay.bystrickaya.ru/dejstvie-pervoe-podstupi-valentin-pikul-perom-i-shpagoj.html
 • student.bystrickaya.ru/2-uchebnie-i-prepodavatelskie-ustanovki-uchebnoe-posobie-po-ustnomu-i-pismennomu-perevodu-dlya-perevodchikov-i.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/mezhdunarodnij-opit-realizacii-sovmestnih-proektov-biznesa-vlasti-obshestvennih-organizacij.html
 • institut.bystrickaya.ru/tehnicheskie-sredstva-svetofornogo-regulirovaniya-chast-5.html
 • crib.bystrickaya.ru/kak-govorit-za-stolom-peregovorov-dzhim-kemp.html
 • control.bystrickaya.ru/dokumentaciya-stranica-17.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-attestacionnoj-raboti-upravlenie-pryamimi-zatratami-pri-formirovanii-sebestoimosti-gotovoj-produkcii-na-primere-ooo-akyarremstrojservis.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-pedagogicheskih-vuzov-pechataetsya-po-blagosloveniyu-mitropolita-vilenskogo-i-litovskogo-hrizostoma-stranica-2.html
 • essay.bystrickaya.ru/chastotnie-gruppi-precedentnih-tekstov-upotreblyaemih-razlichnimi-pokoleniyami-lyudej.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3-perechen-dolzhnostej-rabotnikov-uchrezhdenij-kulturi-otnosimih-k-osnovnomu-personalu-dlya-opredeleniya-razmerov-dolzhnostnih-okladov-rukovoditelej-uchrezhdenij.html
 • literature.bystrickaya.ru/doklad-ob-osnovnih-parametrah-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-uyarskogo-rajona-krasnoyarskogo-kraya-na-period-do-2030-goda-stranica-7.html
 • letter.bystrickaya.ru/misli-o-sovremennom-znachenii-istorii-znanij-pedagogicheskij-universitet.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nekotorie-rekomendacii-po-transkformacii-lichnosti-glava-vtoraya-misl-stranica-4.html
 • lecture.bystrickaya.ru/8-operativnaya-blokirovka-nepravilnih-dejstvij-rekomendacii-po-tehnologicheskomu-proektirovaniyu-podstancij-peremennogo.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-stavropol-2007-bbk-51-1-2-udk-614-2-076-5-stranica-20.html
 • thesis.bystrickaya.ru/predostavlenie-arhivnih-spravok-arhivnih-vipisok-kopij-arhivnih-dokumentov-kopij-pravovih-aktov-administracii-volkovskogo-selsoveta-blagoveshenskogo-rajona-amurskoj-oblasti.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/otchet-dolzhen-sostoyat-iz-sleduyushih-punktov-zagolovok-laboratornoj-raboti-nazvanie-i-cel-raboti-zadanie-k-laboratornoj-rabote.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rost-chisla-uchashihsya-razlichnih-tipovzhenskoj-srednej-shkoli-v-18581914-gg.html
 • studies.bystrickaya.ru/antichnaya-skulptura-chast-8.html
 • learn.bystrickaya.ru/esli-na-poverhnosti-prokisshego-moloka-poyavilas-plenka-to-v-mazke-obnaruzhivaetsya-takzhe-i-molochnaya-plesen-pryamougolnie-ili-ovalnie-kletki-ee-otlichayutsya-ot-molochnokislih-bakterij-bolshimi-razmerami.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-prakticheskih-zanyatij-po-medicinskoj-reabilitacii-dlya-studentov-5-kursa-mediko-profilakticheskogo-fakulteta.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/primenenie-informacionnih-tehnologij-na-urokah-istorii.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sekciya-8-matematicheskie-metodi-v-ekonomike-menedzhmente-i-gumanitarnih-naukah-programma-konferencii-pskov-izdatelstvo-ppi.html
 • abstract.bystrickaya.ru/21-harakteristika-predpriyatiya-ooo-platinum-1-teoreticheskie-osnovi-analiza-i-prognoza-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya.html
 • institut.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-po-razrabotke-do-kursa-po-inostrannomu-yaziku-dlya-cikla-gse-v-spbgu-2008-2009-gg.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.